Juridisch Medewerker


1.  Functie Informatie

Functietitel:                      Juridisch Medewerker
Werk- en denkniveau:   HBO 
Uren per week:                28 – 35 u.
Salaris schaal:                  Schaal 9 van de Overheidssalaris-schaal 
                                             (naar rato van contracturen en relevante werkervaring)

 • op basis van 40 u. per week (fulltime):   Naf 4,365  up to Naf 6,809

 • op basis van 24 u. per week (parttime): Naf 2,619  up to Naf 4,085         

 • op basis van 20 u. per week (parttime): Naf 2,183  up to Naf 3,405       


                  

2.  Organisatie

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Bureau. Het Bureau heeft als voornaamste taak de registratie van handelsmerken te verzorgen, zowel nationaal als internationaal. Het Bureau is onafhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven, en moet zijn eigen financiële middelen verwerven, beheren en verantwoorden. De werkzaamheden worden verricht in een hoogwaardige en sterk gejuridiseerde omgeving. Gegevens bij het Bureau zijn privacy gevoelig en alle personeelsleden zijn gebonden aan privacy bescherming van deze gegevens. Integer en ethisch handelen is vanzelfsprekend. Naast de beschreven werkzaamheden kunnen aanvullende taken worden opgedragen.

3. Werkzaamheden

Informatie hierover volgt binnenkort 

4. Verantwoording

 • Legt verantwoording af aan de Directeur;
 • Adviseert de Directeur over de voorbereiding en uitvoering van de wettelijke regelingen op het werkterrein van de intellectuele eigendom;
 • Adviseert de Directeur over in te nemen strategische standpunten over beleidsbeslissingen die het Bureau betreffen, dan wel raakvlak hebben met het werkterrein van het Bureau;

5. Kennis en Vaardigheden

 • HBO Rechten of een soortgelijke opleiding;
 • Kennis van de voor het betreffende beleidsterrein relevante wet- en regelgeving en juridische en bestuurlijke aangelegenheden;
 • kennis van de wetgevingsprocedures en interne werkprocessen;
 • Inzicht in diverse rechtsgebieden;
 • Vaardigheid in het formuleren, opstellen en toetsen (van delen) van wet- en regelgeving;
 • Vaardigheid in het formuleren van juridische adviezen bij juridisch- en bestuurlijke aangelegenheden.
 • Proactieve en resultaatgerichte instelling. Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal.

6. Competenties

 • Aandacht voor details
 • Besluitvaardigheid
 • Flexibiliteit
 • Initiatief
 • Klantgerichtheid
 • Netwerken
 • Oordeelsvorming
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Resultaatgerichtheid

7. Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden gelden zoals vastgelegd in het arbeidsreglement en het salaris zoals vastgelegd in het functieboek.